Το πρόβλημα

Στην σημερινή οικονομική συγκυρία οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με  την σκληρή πραγματικότητα της επιδείνωσης της ταμειακής τους  ρευστότητας.

Τόσο η μείωση της πίστωσης από τους προμηθευτές τους όσο και η μείωση των χρηματοδοτικών γραμμών από τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόσβαση τους σε μετρητά.

Ταυτόχρονα οι πελάτες των περισσότερων επιχειρήσεων αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με αποτέλεσμα είτε να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους είτε να προτεραιοποιούν τα διαθέσιμα μετρητά τους στους πιστωτές που επιτυγχάνουν να μεταδώσουν σωστά στους πελάτες τους την  υποχρέωση που οι τελευταίοι έχουν.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα

         με την μείωση των ημερών πίστωσης  προς τους πελάτες τους ή με την μείωση ή εκμηδενισμό πωλήσεων στους πελάτες μεγαλύτερου κινδύνου ( μειώνοντας ταυτόχρονα τις πωλήσεις)

         με την οργάνωση του λογιστηρίου τους για συστηματικότερη παρακολούθηση των υπολοίπων των πελατών τους. (αυξάνοντας ταυτόχρονα το κόστος της διαδικασίας είσπραξης)

        με την ανάθεση σε δικηγόρους των πελατών που έχουν καταστεί ανεπίδεκτοι είσπραξης. (διαλύοντας οριστικά την σχέση με τον πελάτη)

Η λύση

Η FirstCall με τις βραβευμένες της υπηρεσίες  και με την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει επι μία δεκαετία σε πολύ μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα και τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  προσφέρει την ίδια ποιότητα υπηρεσιών σε εμπορικές επιχειρήσεις με μικρό ή μεγάλο πλήθος τιμολογίων

Ο τρόπος

Ή FirstCall χρησιμοποιεί την πλατφόρμα “PEACE of Mind” η οποία δίνει στον πελάτη μας την δυνατότητα να αναθέσει ή να ανακαλέσει τις υποθέσεις του εύκολα και έγκαιρα και να έχει σε πραγματικό χρόνο εποπτεία για την πορεία του  χαρτοφυλακίου του, για κάθε μια επικοινωνία που διενεργούμε, και για κάθε αίτημα που εκφράζει ο πελάτης του. Το μόνο που απαιτείται είναι ένα αρχείο τύπου EXCEL με τα ανεξόφλητα υπόλοιπα των πελατών σας. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνουν οι έμπειροι συνεργάτες μας. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα για online διασύνδεση με ERP συστήματα για εννιαία διαχείριση μεταξύ FirstCall και πελάτη.

Τα οφέλη

Αναθέτοντας όσο το δυνατόν νωρίτερα την διαχείριση ανεξόφλητων υπολοίπων στην FirstCall  δεν επιτρέπετε την απομάκρυνση του πελάτη σας από την υποχρέωση που έχει απέναντί σας, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για ακέραιη εξόφληση των υπολοίπων σας. Επιπλέον με την συνεπή  παρακολούθηση των απαιτήσεών σας από εξειδικευμένους εκπροσώπους  μειώνετε ή εξαλείφετε την ανάγκη για πιθανή δικαστική διεκδίκηση των οφειλών των πελατών σας προστατεύοντας την πελατειακή σας σχέση ενώ ταυτόχρονα λαμβάνετε έγκαιρα ενημέρωση για πιθανή ανάγκη επίσπευσης νομικών ενεργειών.

Η λύση στην βελτίωση της ρευστότητας έχει όνομα.

Μην διστάσετε να ζητήσετε επιπλέον πληροφορίες καλώντας στο 210 37 13 808, ή αποστέλλοντας email: sales@firstcall.gr.