Θεμελιώδες αρχές της φιλοσοφίας μας είναι …

 

 

Το πολυτιμότερο όμως κεφάλαιο που προσθέτει αξία στην επιχειρηματική δράση της First Call είναι το ανθρώπινο δυναμικό της .

Οι άνθρωποι μας είναι ο καταλύτης επίτευξης υψηλών αποτελεσμάτων , επιχειρηματικής αριστείας και καλλιέργειας της εταιρικής κουλτούρας της FirstCall S.A.