Οι άνθρωποι μας αποτελούν παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και τα επιτεύγματα της First Call. Μέσα από συστηματικές αξιολογήσεις που διενεργούμε προς όλους τους εργαζόμενους, το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων της First Call σχεδιάζει και αναπτύσσει σχέδια επαγγελματικής ανάπτυξης και διαδοχής των στελεχών της.

 

Βασική μας φιλοσοφία είναι :

 

 

 

Η επίτευξη στόχων, η αφοσίωση, ο συνεισφορά στο έργο που έχουμε αναλάβει, η κουλτούρα συνεχούς μάθησης και η ταύτιση ατομικών και εταιρικών στόχων δίνουν την ευκαιρία σε όλους τους συνεργάτες μας να εξελιχθούν σε στελέχη 1ης γραμμής και στρατηγικής σημασίας στην αναπτυξιακή τροχιά της FirstCall SA.