Έχοντας ως αφετηρία δράσης «Την  καθιέρωση του ονόματος της First Call ως συνώνυμο της ποιότητας και του μέτρου σύγκρισης», βασική επιδίωξη αποτελεί ο σχεδιασμός πολιτικής ποιότητας με στόχο τη συνεχή και αδιάκοπη βελτίωση των  παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 

Μέσα από την πολιτική Ποιότητας  η FirstCall δεσμεύεται για..

 

·         Συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας, μέσω ανάλυσης και μέτρησης των απαραίτητων στοιχείων που συντελούν στον εντοπισμό των αδύνατων σημείων και στην ουσιαστική επίλυση τους.

·         Καθορισμό στόχων.Οι στόχοι σε συνδυασμό με την πολιτική και τις καθημερινές διεργασίες που ακολουθούμε, συντελούν στην αξία της αδιάκοπης βελτίωσης.

·         Αξιολόγηση των επιδόσεων των συνεργατών μας.

·         Συμμετοχή όλων μας στην ανάπτυξη δράσεων με σκοπό την ποιότητα.

·         Συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του έργου μας.

 

 

Βασικοί στόχοι του πολιτικής Ποιότητας  είναι: